Welke voorwaarden gelden voor huurwoningen op aardgas met een energieprestatievergoeding (EPV)?

Voordat uw verhuurder een energieprestatievergoeding (EPV) kan voorstellen, moet uw huurwoning op aardgas aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet de woning minstens evenveel duurzame energie opwekken, als u aan aardgas verbruikt. Het verbruik van niet-duurzaam aardgas wordt dan helemaal gecompenseerd door duurzame energie. U bent niet verplicht in te gaan op het voorstel van de verhuurder.

Energieprestatievergoeding bij zuinige woning die zelf ook energie opwekt

Uw verhuurder mag pas een EPV voorstellen als hij:

  • uw woning energiezuinig maakt;
  • ervoor zorgt dat uw woning zelf veel energie opwekt.

De verhuurder stelt een EPV voor als vergoeding voor de kosten die hij maakt voor het aanpassen van uw huurwoning.

Energieprestatievergoeding en eisen aan duurzaam opgewekte energie

De huurwoning moet veel energie duurzaam opwekken. De minimumeisen hiervoor zijn:

  • Evenveel als u aan aardgas verbruikt voor koken, verwarmen en gebruik van warm water. Het verbruik van niet-duurzaam aardgas wordt dan helemaal gecompenseerd door duurzame energie.
  • 23 kWh per vierkante meter aan elektriciteit voor gebruik van uw apparaten. En voor de installaties in de woning. Bijvoorbeeld de ventilatie en cv-ketel.

Energieprestatievergoeding en eisen aan isolatie van de huurwoning

Voor een EPV moet de woning goed geïsoleerd zijn. Of de verhuurder moet de woning goed laten isoleren. Daarna kan uw verhuurder de isolatie laten beoordelen door een erkend bedrijf. Dat bekijkt onder andere de vloer- en dakisolatie. En welk type glas uw ramen hebben. Het bedrijf maakt hiervan een rapport.

Energieprestatievergoeding en eisen aan warmtevraag

Met de gegevens over de isolatie bepaalt het bedrijf de warmtevraag. Het begrip warmtevraag geeft aan hoeveel energie nodig is om uw woning te verwarmen bij gemiddeld verbruik in een jaar met een normale winter. Hoe beter de isolatie, hoe lager de warmtevraag van de woning. Uw verhuurder mag een EPV voorstellen als de warmtevraag lager is dan 50 kWh per vierkante meter per jaar.

Bescherming woonlasten bij energieprestatievergoeding

Betaalt u een EPV aan uw verhuurder? Dan zullen uw woonlasten niet of nauwelijks stijgen. Want wat u méér betaalt door de EPV is ongeveer wat u minder betaalt aan het energiebedrijf. Doordat uw woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf namelijk lager.

Huurder niet verplicht akkoord te gaan met energieprestatievergoeding

Als de verhuurder een EPV voorstelt hoeft u niet verplicht akkoord te gaan.

  • Bent u een nieuwe huurder? Dan kunt u de verhuurder om informatie vragen waaruit blijkt dat de woning energiezuinig is en zelf energie opwekt. Bijvoorbeeld door het rapport te lezen over de beoordeling van de isolatie en warmtevraag.
  • Huurt u de woning al? U kunt besluiten pas akkoord te gaan als duidelijk is welke gevolgen de EPV heeft voor uw portemonnee. En als u zeker weet dat uw woning na aanpassing aan de voorwaarden voldoet.

Als u ermee instemt dat de verhuurder u een EPV mag vragen, is de EPV niet meer vrijblijvend. Lees meer over de werking van de EPV voor huurwoningen op aardgas.