Beantwoording Kamervragen over begroting BZK 2013 onderdeel Wonen en Rijksdienst

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op vragen van de Tweede Kamer over het onderdeel Wonen en Rijksdienst van de begroting van het ministerie van BZK voor 2013.