Huurwoning

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kamerbrief passend toewijzen voor de huurtoeslag

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het passend toewijzen van huurwoningen door woningcorporaties.

De Rijksoverheid. Voor Nederland