Documenten - Huurwoning

623 documenten over Huurwoning

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2016

Kamerbrief over uitwerking woonlastenwaarborg

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijft de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop hij de woonlastenwaarborg in het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2016

Uitstelbericht Kamervragen over de huisvesting van studenten in hotels

Uitstelbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van de Kamerleden Ronnes, Rog en Van Helvert (allen CDA)...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-10-2016

Kamerbrief over uitkomsten onderzoek huurdersparticipatie

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek 'Huurdersparticipatie in beeld'...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2016

Rapport Huurdersparticipatie in Beeld

Stand van zaken van de huurdersparticipatie in de corporatiesector na de Woningwet 2015.

Rapport | 30-09-2016

Beantwoording Kamervragen over het jaarlijks betalen om te kunnen reageren op sociale huurwoningen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Houwers (Houwers) over het jaarlijks...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2016

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Besluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur).

Besluit | 20-09-2016

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2016

Gaat de huur omhoog na verbetering van mijn huurwoning?

Na verbetering van uw huurwoning (renovatie) betaalt u meestal een hogere huur. Maar alleen als u vooraf toestemming hebt...

Vraag en antwoord

Wat kan ik doen als mijn verhuurder onterecht inkomensgegevens opvraagt?

Woont u in een vrije-sectorwoning en heeft uw verhuurder toch uw inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst? Dan kunt u...

Vraag en antwoord