Hoe kan ik de all-in prijs van mijn huurwoning laten splitsen?

Het splitsen van de all-in huurprijs is in de eerste plaats een zaak tussen u en de verhuurder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Voorstel tot splitsing all-in huur

Om de all-in huur te splitsen, moet u eerst een schriftelijk verzoek indienen bij de verhuurder. U kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief Voorstel tot splitsen van de all-in prijs.

Verstuur het voorstel ten minste 2 maanden voordat de splitsing in moet gaan. De verhuurder heeft tot de voorgestelde ingangsdatum de tijd om te reageren. Gaat de verhuurder akkoord? Dan is de splitsing een feit.

Huurcommissie vragen all-in huur te splitsen

Gaat de verhuurder niet akkoord met uw voorstel? Of wordt u het samen niet eens over de bedragen? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de all-in prijs te splitsen. Gebruik hiervoor het verzoekschrift Splitsen all-in prijs. Dien het verzoekschrift in binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum.

Bij de beoordeling van het splitsingsvoorstel bekijkt de Huurcommissie onder meer:

  • of de voorgestelde kale huurprijs minimaal 55% van de all-in prijs is;
  • of het voorgestelde voorschotbedrag voor servicekosten of nutsvoorzieningen minimaal 25% van de all-in prijs is.