Ik heb nog geen jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen ontvangen. Wat kan ik doen?

Is uw verhuurder te laat met de eindafrekening voor uw servicekosten en nutsvoorzieningen? Dan kunt u hem hierop aanspreken. Ook kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Jaarlijks overzicht servicekosten en nutsvoorzieningen

Elk jaar krijgt u van uw verhuurder een overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen van het afgelopen jaar (januari tot en met december). De verhuurder heeft tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd om het overzicht aan u te geven.

Jaarafrekening te laat

Is de verhuurder te laat met het overzicht, dan betekent dit niet dat uw afrekening vervalt.

Neem eerst contact op met uw verhuurder. Als het nodig is, kunt u daarna de Huurcommissie inschakelen.  U gebruikt hiervoor het Verzoekschrift jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders.

Zolang u geen jaarafrekening heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) te betalen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder u in dat geval een nabetaling kan laten doen.