Hoe vraag ik een vergunning aan om mijn leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren?

U kunt uw leegstaande woonruimte tijdelijk verhuren. Dit staat in de Leegstandwet. U moet dan een vergunning aanvragen bij de gemeente waar de woning staat. Ook heeft u soms toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Gemeentelijke vergunning aanvragen

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente.

U gebruikt hiervoor het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Voor verlenging van een vergunning moet u gebruik maken van het formulier Aanvraag verlenging vergunning.

De gemeente toetst de volgende zaken:

  • Leegstand van de woonruimte.  
  • De mogelijkheid voor de eigenaar om de woning of het gebouw op een andere manier te verhuren of verkopen. Dus niet te verhuren op basis van de Leegstandwet.
  • De eigenaar moet aantonen dat de woonruimte in de huurperiode in voldoende mate wordt bewoond.
  • Gaat het om renovatie of sloop? Dan moet de eigenaar, in afwachting hiervan, aantonen dat de renovatie ingrijpend is. En ook dat de sloop of renovatie binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
  • Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 vergunningen hebben voor tijdelijke verhuur van te koop staande koopwoningen.  

Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van woningen die te koop staan geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.

Toestemming hypotheekverstrekker bij tijdelijke verhuur

Om uw eigen woning tijdelijke te verhuren, heeft u ook toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. Die kan voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om uw hypotheek verder af te lossen.

Tijdelijke verhuur te koop staande woning en hypotheekrenteaftrek

Verhuurt u uw te koop en leegstaande eigen woning tijdelijk? Dan valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning). De woning valt dan in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is.

Voor een te koop staande voormalige eigen woning heeft u nog 3 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Komt de woning na de verhuur weer leeg te staan en staat deze te koop? En is de periode van 3 jaar nog niet voorbij? Dan mag u opnieuw hypotheekrente aftrekken voor de resterende periode van de 3-jaarstermijn.