Woningruil: aan welke regels moet ik mij houden?

Bij woningruil van huurwoningen spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen. Wanneer de verhuurders hebben ingestemd, beëindigen zij de 2 bestaande huurcontracten en stellen zij 2 nieuwe huurcontracten op.

Medewerking woningruil

Voor woningruil is de medewerking van alle betrokkenen nodig. De partijen kunnen ook afspreken dat zij elkaars huurcontract overnemen. Maar dat komt niet vaak voor.

Aansprakelijkheid bij woningruil

De ruilpartners zijn alleen aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit hun eigen huurcontract. Met elkaars huurcontract hebben zij niets te maken.

Huurcontract voorganger

De opvolgende huurder kan zich niet beroepen op het huurcontract van zijn voorganger. De nieuwe huurder hoeft zich ook niet aan afspraken uit het oude huurcontract te houden.

Staat van de woning

De staat van de woning bij de start van de woningruil, bepaalt de staat waarin de huurder de woning aan het einde van de huurperiode moet opleveren. Wijzigingen die zijn voorganger (de ruilpartner) heeft aangebracht, hoeft de huurder niet ongedaan te maken. Behalve als anders is afgesproken.

Woningruil afdwingen

Wil een verhuurder niet meewerken aan woningruil? Dan kan de huurder de woningruil toch afdwingen door naar de kantonrechter te stappen. De kantonrechter bekijkt of de huurders belang hebben bij de woningruil. En of de ruilpartner de financiële verplichtingen kan nakomen. Twijfelt u of het zinvol is om naar de rechter te stappen? Dan kunt u zich laten adviseren door het Juridisch Loket.