Huurwoning

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Mag ik mijn huis of kamer onderverhuren?

U mag als huurder uw kamer of woning onderverhuren, maar dan wel met toestemming van de verhuurder.

Onderhuur alleen na toestemming

U mag als huurder uw huis alleen onderverhuren als de verhuurder daarmee akkoord gaat.

Onderverhuren deel woning

Een uitzondering is het verhuren van een deel van de woning, bijvoorbeeld een kamer, terwijl u zelf ook in de woning woont. Dit is toegestaan, tenzij het in het huurcontract staat dat het niet mag.

De Rijksoverheid. Voor Nederland