Wat zijn de regels voor de energieprestatievergoeding (EPV) van mijn huurwoning?

De energieprestatievergoeding (EPV) is een bedrag dat u als huurder aan de verhuurder betaalt voor uw energiezuinige woning. Heeft de verhuurder uw woning zeer energiezuinig gemaakt, en wekt het huis zelf energie op? Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen? Dan mag de verhuurder u een vergoeding vragen voor de kosten die hij hiervoor gemaakt heeft. Dit is de EPV. Ook voor u is dit voordelig. U krijgt een comfortabele en duurzame woning tegen niet of nauwelijks stijgende lasten. Voor een EPV moet de woning aan een aantal voorwaarden voldoen.

Eisen aan isolatie van de woning

De 1e voorwaarde voor een energieprestatievergoeding is een zeer goede isolatie van de woning. Hoe goed uw woning geïsoleerd is, kan uw verhuurder laten bepalen door een erkend bedrijf. Zo’n bedrijf beoordeelt onder andere de vloer- en dakisolatie. En welk type glas uw uw ramen hebben.

Warmtevraag

Met de gegevens over de isolatie bepaalt het bedrijf de warmtevraag. Dit begrip geeft aan hoeveel energie nodig is om uw woning te verwarmen bij gemiddeld gebruik in een jaar met een normale winter. Hoe beter de isolatie, hoe lager de warmtevraag van de woning. Is de warmtevraag minder dan 50 kWh per vierkante meter per jaar? Dan mag de verhuurder een EPV van u vragen.

Lees meer over de hoogte van de EPV.

Eisen aan duurzaam opgewekte energie voor de woning

De 2e voorwaarde voor een energieprestatievergoeding is dat de woning veel energie duurzaam opwekt. Bijvoorbeeld via zonnepanelen. De minimumeisen hiervoor zijn:

  • Genoeg energie om de woning te verwarmen (in elk geval evenveel als de vastgestelde warmtevraag van de woning).
  • Alle energie die nodig is voor de vaste installaties in het gebouw. Bijvoorbeeld de ventilatie.
  • 26 kWh per vierkante meter aan elektriciteit voor het gebruik van elektrische apparaten.
  • 15 kWh per vierkante meter aan warm water voor gebruik in de keuken en badkamer.

Deze energie is genoeg voor een gemiddeld gezin in een jaar met gemiddelde temperaturen.

Meten van opgewekte energie

In de woning moet worden bijgehouden hoeveel energie wordt opgewekt. Uw verhuurder moet u elk jaar vóór 1 juli een overzicht geven van de energie die uw woning het afgelopen jaar heeft opgewekt. U ontvangt dit overzicht bijvoorbeeld samen met het jaarlijkse overzicht van de servicekosten en kosten van gas, licht en water.

Energieprestatievergoeding en energierekening

Uw woonlasten mogen door de EPV niet of nauwelijks stijgen. Als de woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf lager. Wat u meer betaalt door de EPV, is ongeveer wat u minder betaalt aan het energiebedrijf. Met een EPV krijgt u dus nog steeds een rekening van het energiebedrijf. Want u betaalt altijd een bepaald bedrag voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit heet vastrecht.

Gebruikt u over het gehele jaar meer energie dan uw huurwoning opwekt? Dan betaalt u bij voor het extra gebruik. Gebruikt u minder energie? Dan krijgt u bij de jaarafrekening geld terug van uw energiebedrijf.

Daalt of stijgt de energieprijs? Over de gevolgen voor de EPV kunt u vooraf afspraken maken met uw verhuurder in een EPV-contract. U kunt ook een vast bedrag per maand afspreken. Dan heeft de energieprijs geen invloed op uw EPV.

Eisen aan contract energieprestatievergoeding

Tekenen u en uw verhuurder een contract voor de EPV? Dan moet de verhuurder u informeren over:

  • de warmtevraag van de woning;
  • hoeveel energie de woning opwekt;
  • welke invloed het weer in een heel jaar op uw energierekening heeft;
  • de invloed van uw eigen gedrag op uw energierekening.

Energieprestatievergoeding: punten huurwoning

Betaalt u voor uw huurwoning een EPV? Dan is uw woning zeer goed geïsoleerd. En wekt de woning zelf veel energie op. Voor de goede isolatie krijgt de woning punten:

  • meergezinswoning (bijvoorbeeld een flat of appartement): 28 punten;
  • eengezinswoning: 32 punten.

Geen invloed energieprestatievergoeding op huur en huurtoeslag

De EPV staat los van de huurprijs die u betaalt. De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.

Lees meer over het puntensysteem en de maximale huurprijs van een zelfstandige woning.

Energieprestatievergoeding bij renovatie huurwoning

Als de verhuurder uw woning wil renoveren, dan heeft hij daarvoor uw toestemming nodig. Dat geldt ook als de verhuurder de woning zeer zuinig wil maken en daarna een EPV wil vragen. Wil uw verhuurder een woningcomplex van ten minste 10 woningen renoveren? Dan heeft hij daarvoor instemming nodig van minstens 70% van de huurders.

Lees meer over toestemming voor het renoveren van een woningcomplex.

Bezwaar over energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding die uw verhuurder voorstelt is vrijwillig. Bent u het niet eens met de vergoeding die uw verhuurder voorstelt? Of meent u dat de woning niet genoeg energie opwekt? Dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. Wordt u het samen niet eens? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.