Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?

Als uw huurwoning ernstige onderhoudsgebreken vertoont, moet u dat schriftelijk melden bij de verhuurder. De verhuurder heeft 6 weken de tijd om het achterstallig onderhoud te verhelpen. Doet hij dat niet, dan kunt u de Huurcommissie vragen om tijdelijk de huur te verlagen.

Gebreken melden bij verhuurder

Onderhoudsgebreken moet u eerst melden bij uw verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief Melding gebreken aan woning (gebrekenbrief) gebruiken. Bewaar altijd een kopie van deze melding.

Tijdelijke huurverlaging vragen bij Huurcommissie

Heeft uw verhuurder niet binnen 6 weken de onderhoudsgebreken verholpen? Dan kunt u tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie

Alleen huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken

De Huurcommissie verlaagt de huurprijs alleen als de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn.

U kunt het Gebrekenboek Huurcommissie  downloaden op de website van de Huurcommissie. Daarin kunt u opzoeken welke onderhoudsklachten als ernstig worden beschouwd.

Uitspraak Huurcommissie over tijdelijke huurverlaging

De Huurcommissie doet binnen 4 maanden uitspraak over uw verzoek tot tijdelijke huurverlaging. Heeft de Huurcommissie langer nodig om een uitspraak te doen? Dan laat zij u weten wanneer u de uitspraak kunt verwachten.

De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen tot 20%, 30% of 40% van de geldende huurprijs. Hoe ernstiger het gebrek, hoe lager de huurprijs die u moet betalen.

Wanneer gaat de tijdelijke huurverlaging in?

Is de Huurcommissie het met u eens? Dan gaat de huurverlaging in op de eerste dag van de maand, nadat u het verzoek bij de Huurcommissie heeft ingediend.

U kunt het teveel betaalde bedrag terugvragen aan de verhuurder, als de uitspraak van de Huurcommissie definitief is geworden.

De oude huur (van vóór de tijdelijke huurverlaging) geldt weer vanaf de eerste dag van de maand, nadat de gebreken zijn verholpen.

Onderhoudsgebreken niet voldoende hersteld

Vindt u dat de onderhoudsgebreken niet voldoende zijn hersteld, meld dit dan bij uw verhuurder. Hij kan de Huurcommissie vragen om te bepalen of de herstelwerkzaamheden voldoende zijn of niet.