Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?

U kunt uw klacht over de Huurcommissie of 1 van haar medewerkers indienen bij de Huurcommissie zelf.

Klacht over behandelwijze of medewerker Huurcommissie

Heeft u een klacht over de Huurcommissie of 1 van haar medewerkers? Dan kunt u deze schriftelijk bij de Huurcommissie indienen. Na ontvangst van uw klacht geeft de Huurcommissie u binnen een paar dagen een telefonische reactie.

Niet eens met afhandeling klacht

Bent u het niet eens met de manier waarop de Huurcommissie uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. U moet dit doen binnen 1 jaar nadat u een reactie van de Huurcommissie heeft ontvangen.