Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?

Huurders en verhuurders kunnen de Huurcommissie inschakelen. Bijvoorbeeld bij onenigheid over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van een sociale huurwoning. Huurt u een vrije sector huurwoning? Dan kan de Huurcommissie in de eerste 6 maanden de beginhuur voor u checken.

Uitspraak door Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak over:

 •     all-in prijs;
 •     de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar;
 •     huurverlaging;
 •     huurverhoging;
 •     woningverbetering en huurprijs;
 •     onderhoud en huurprijs;
 •     servicekosten en huurprijs: maandelijks voorschot;
 •     servicekosten en huurprijs: eindafrekening.
 •     geschillen bij overleggen tussen huurdersorganisaties en verhuurders.

Bemiddeling door Huurcommissie

De Huurcommissie lost een conflict tussen verhuurder en huurder ook wel eens op zonder een uitspraak te doen. Het conflict wordt dan opgelost via bemiddeling door de Huurcommissie.

Procedures die huurder kan starten

De huurder kan de volgende procedures starten bij de Huurcommissie:

 •     de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar; 
 •     huurverlaging; 
 •     all-in prijs; 
 •     huurverhoging (na rappelbrief van de verhuurder); 
 •     woningverbetering en huurprijs; 
 •     onderhoud en huurprijs: verzoek om tijdelijke huurverlaging
 •     nutsvoorzieningen en huurprijs: maandelijks voorschot (dus niet bij de servicekosten);
 •     nutsvoorzieningen, servicekosten en huurprijs: eindafrekening.

Procedures die verhuurder kan starten

De verhuurder kan de volgende procedures starten bij de Huurcommissie:

 •     huurverhoging;
 •     woningverbetering en huurprijs;
 •     onderhoud en huurprijs: herstelmelding gebreken na uitspraak van de Huurcommissie;
 •     servicekosten: eindafrekening.

Wat doet de Huurcommissie niet?

 • Geen uitspraak over de huur van bedrijfsruimten

  De Huurcommissie doet geen uitspraak over de huur van bedrijfsruimten, zoals winkels, kantoren, garages en praktijkruimten.
 • Geen uitspraak over geliberaliseerde huurcontracten

  De Huurcommissie doet geen uitspraak over de huur van geliberaliseerde huurwoningen (vrije sectorwoningen). Uitzondering: bij een nieuw huurcontract kunt in de eerste 6 maanden de huurprijs bij de Huurcommissie laten toetsen

  Als huurder in de vrije sector kunt u wel advies vragen aan de Huurcommissie. Let op: dit kan alleen als in uw huurcontract voor de vrije-sectorwoning staat dat u bij geschillen over huurprijs of servicekosten naar de Huurcommissie kunt. 

  Heeft u of had u een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar? Dan heeft u de tijd tot 6 maanden na afloop van het tijdelijk huurcontract. Dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Lees meer over tijdelijk huren.

  Let op: ook bij particuliere verhuur kan sprake zijn van een niet-geliberaliseerd huurcontract. In dat geval kunt u gewoon terecht bij de Huurcommissie.
 • Geen hulp bij het zoeken naar een nieuwe woning

  Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Ga dan naar uw gemeente, woningbouwcorporatie of schakel een makelaar in.
 • Geen vragen over burenoverlast

  Heeft u last van uw buren en komt u er samen met hen niet uit? Dan kunt u het beste de politie om hulp of advies vragen. Burenoverlast kunt u ook melden bij de verhuurder. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket.
 • Geen vragen over opzeggen van de huur

  Bij vragen over huuropzegging gaat u naar het Juridisch Loket. Als verhuurder kunt u terecht bij een advocaat.
 • Geen huurtoeslag aanvragen

  Voor het aanvragen van huurtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst/Toeslagen.
 • Geen algemene vragen over huurcontracten

  Algemene vragen over huurcontracten kunt u beter stellen aan het Juridisch Loket of een huurrechtadvocaat.
 • Geen vragen over recreatiewoningen

  De Huurcommissie kan u niet helpen met vragen over het huren van recreatiewoningen. Of als u verhuurt aan toeristen.