Nota naar aanleiding van verslag Tegengaan huwelijkse gevangenschap 36 123

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties vragen fracties van VVD, D66 en CDA over het wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap.

Nota naar aanleiding van verslag Tegengaan huwelijkse gevangenschap 36 123 (PDF | 2 pagina's | 134 kB)