Nota van wijziging Tegengaan huwelijkse gevangenschap 36 123

Minister Weerwind (Rechtsbescherming)  gaat in op wijzigingen in het wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap.

Nota van wijziging Tegengaan huwelijkse gevangenschap 36 123 (PDF | 1 pagina | 268 kB)