Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Ceder en motie-Leijten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Ceder en motie-Leijten (PDF | 1 pagina | 98 kB)