Digitale AgendaNL

Hierbij bied ik u de Digitale Agenda.nl aan. Deze agenda schetst het ICT-beleid voor de periode 2011-2015. De focus ligt op de bijdrage die ICT kan leveren aan de economische groei in Nederland. De agenda sluit daarmee aan op de Bedrijfslevenbrief (kamerstukken II, 2010-2011, 29 515, nr. 327) en de brief over lagere regeldruk (kamerstukken II, 2010-2011, 32 637, nr. 1). Tevens ligt de Digitale Agenda.nl in het verlengde van de Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes.