The IoT Security Landscape

Rapport over een onderzoek naar een veilig Internet of Things (IoT).

Singapore en Nederland hebben een gezamenlijk onderzoek gedaan naar een veilig Internet of Things (IoT). Conclusie van het onderzoek is dat een mondiale aanpak nodig is, de beveiliging van IoT is niet beperkt door nationale grenzen. Alleen met een gezamenlijke inzet waar kennis, idee├źn en ervaringen gedeeld kunnen worden kan een inherent veilig IoT-ecosysteem ontstaan dat voldoet aan verwachtingen op het gebied van veiligheid en privacy.

Er wordt sterk benadrukt welke gedeelde verantwoordelijkheid er is tussen industrie, kennisinstellingen overheden. Het is belangrijk dat het ecosysteem verder wordt ontwikkeld door een sterke publiek-private samenwerking en nieuwe innovatieve oplossingen worden ontwikkeld om beter te worden. Internationale kennis- en innovatiesamenwerking is hierbij een centraal element.

Nederland werkt al nauw samen op kennis- en innovatiegebied met andere landen, hier is deze samenwerking met Singapore een duidelijk voorbeeld van. Dit onderzoek is gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Singaporese Cyberveiligheid Agentschap.