Immigranten komen vanuit het buitenland in Nederland wonen. Bijvoorbeeld voor werk of gezinshereniging. Iemand zonder Nederlandse nationaliteit kan zich niet zomaar in Nederland vestigen. Bent u een migrant? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig om hier te wonen. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Bij gezinshereniging heeft u bijvoorbeeld een Nederlandse partner nodig. Of u heeft een partner nodig die hier legaal verblijft met voldoende inkomsten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvragen voor verblijfsvergunningen.