Houd ik als Brit in Nederland na de Brexit toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg?

Bent u als Britse burger vóór 1 januari 2021 in Nederland komen wonen of werken? En had u toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg? Dan blijft u toegang houden tot de Nederlandse gezondheidszorg. Komt u pas in 2021 of later in Nederland wonen of werken? Dan moet u zich zo snel mogelijk inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Read this information in English

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP

Er verandert niets voor u. U blijft als Britse burger in Nederland toegang houden tot de Nederlandse gezondheidszorg. En onder dezelfde voorwaarden.

U woont of werkt vanaf 2021 in Nederland

Voor u gelden de nationale regels om in Nederland te mogen wonen. U vraagt verblijf aan op de website van de IND. Als u in Nederland gaat wonen, dan moet u een zorgverzekering afsluiten.  UWV kan u informatie geven over het recht om te werken in Nederland en de procedure van een tewerkstellingsvergunning.

Pas na beoordeling van rechtmatig verblijf en/of rechtmatig werken in Nederland, kan worden beoordeeld of u in Nederland sociaal verzekerd bent. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, heeft u ook recht op zorg op basis van de Zorgverzekeringswet.