Moet ik als Britse burger inburgeren in Nederland?

Als u als Britse burger vóór 2021 in Nederland woonde, dan mag u ook in 2021 in Nederland blijven wonen en werken. U hoeft niet in te burgeren. U moet wel een verblijfsvergunning hebben. Als u in 2021 naar Nederland komt, gelden dezelfde regels voor inburgeren als voor andere nieuwkomers in Nederland.

Read this information in English.

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP

U kunt in Nederland blijven wonen en werken en hoeft niet verplicht in te burgeren. U moet wel een verblijfsvergunning hebben. U  wordt dan vrijgesteld van het inburgeringsvereiste en de inburgeringsplicht. Dit geldt ook voor uw gezinsleden als zij uit het VK komen. 

U woont vanaf 2021 in Nederland

Bent u Britse burger en komt u na 31 december 2020 naar Nederland? Dan heeft u een een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. U heeft als Brit geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Voordat u naar Nederland komt, hoeft u niet het basisexamen inburgering buitenland te doen. Wanneer u in Nederland woont, moet u wel het inburgeringsexamen halen als u inburgeringsplichtig bent.

Voor Britten die samen met een Nederlander naar Nederland komen gelden andere regels

Ook voor familieleden die via gezinshereniging naar Nederland komen gelden andere regels.