Documenten - Immigratie

86 documenten over Immigratie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Onderzoek naar de afhandeling van de klokkenluidersmelding bij de IND

Het rapport bevat een verslag van een onderzoek naar de afhandeling van de klokkenluidersmelding bij de Immigratie- en ...

Rapport | 09-01-2019

Eindrapportage Onderzoek Directie Dienstverlenen

De eindrapportage bevat de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten in de dienstverlening bij de particuliere klantkanalen ...

Rapport | 09-01-2019

Deel A Het beslisproces en legesinningsproces in kaart gebracht

Het rapport richt zich op de besluitvorming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het toelaten van vreemdeling ...

Rapport | 09-01-2019

Aanbiedingsbrief bij rapporten over beslisproces IND en klokkenluidersmelding

Staatssecretaris Harbers (JenV) stuurt de rapporten over kwetsbaarheden in het beslisproces van de Immigratie- en ...

Kamerstuk | 09-01-2019

Kamerbrief over aanpassing leges reguliere verblijfsvergunningen

Staatssecretaris Harbers (JenV) informeert de Tweede Kamer over een aanpassing van de leges voor aanvragen om reguliere ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen

Staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat de Immigratie- ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2018

Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens

Overview of countries and cities abroad where you can apply for a long-stay visa (MVV) and where you can sit the civic ...

Publicatie | 14-12-2018

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen

Staatssecretaris Harbers (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) uit. Het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-12-2018

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Staatssecretaris Harbers (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Kamerleden Beertema, De Roon, Bosma en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2018

Beantwoording nadere vragen van de PVV fractie over het verslag van de JBZ raad van 12 13 oktober 2017

Minister Grapperhaus (JenV) en minister Blok (BZ) beantwoorden vragen van de vaste Commissie voor Immigratie & Asiel en de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2018