Beantwoording vragen over de uitvoering van d e Europese migratieagenda

Staatssecretairs Harbers (JenV) beantwoordt de vragen van de fracties van de PVV en Groen Links van de Eerste Kamer over de mededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda.