Buitenlandse investeerders

Buitenlandse investeerders kunnen eenvoudig een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Zij moeten een vermogen van ten minste € 1.250.000 hebben en dit bedrag investeren in het Nederlands bedrijfsleven.

Regeling buitenlandse investeerders in 2016 aangepast

De regeling voor buitenlandse investeerders is op 1 juli 2016 op 3 punten aangepast. Het is de bedoeling om het gebruik van de regeling te stimuleren. De aanpassingen zijn in het kort:

  1. De eerste verblijfsvergunning voor de buitenlandse investeerder is 3 in plaats van 1 jaar geldig.
  2. De buitenlandse investeerder heeft geen accountantsverklaring meer nodig. Wel blijft de Immigratie- en Naturalisatiedienst controleren op verdachte transacties om witwassen tegen te gaan.
  3. De investering wordt op een vereenvoudigde manier getoetst. Dit gebeurt met een puntensysteem. Een investering moet op 2 van de 3 volgende punten bijdragen aan het Nederlandse bedrijfsleven:
    • werkgelegenheid;
    • innovatie;
    • niet-financiële inbreng (bijvoorbeeld het netwerk en kennis van de investeerder).

Zie ook