Kennismigranten

Hoogopgeleide migranten komen naar Nederland om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Hebben zij een de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan hebben zij een erkend referent nodig.

Erkend referent

Een erkend referent is geregistreerd en kan de verblijfsaanvragen indienen voor een hoogopgeleide migrant (kennismigrant). U moet de kennismigrant een inkomen betalen dat boven een vastgestelde grens ligt. De website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst geeft meer informatie over de voorwaarden voor kennismigranten en referenten.

Zie ook