Verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden

De overheid vindt het belangrijk dat hoogopgeleiden de tijd krijgen om na hun studie een baan te vinden in Nederland. Of om een eigen onderneming te starten in Nederland. Hiervoor kunnen zij een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden aanvragen of een verblijfsvergunning als startende ondernemer.

Voorwaarden en aanvraag verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden

De verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden is voor:

  • buitenlandse studenten die in Nederland studeerden;
  • buitenlandse studenten die zijn afgestudeerd aan een buitenlandse topuniversiteit;
  • buitenlandse wetenschappelijk onderzoekers die in Nederland onderzoek hebben verricht.

Zij krijgen de kans om binnen 3 jaar na afstuderen een verblijfsvergunning voor een zoekjaar aan te vragen. Zo kan een afgestudeerde eerst teruggaan naar het land van herkomst en daarna terugkeren naar Nederland. Maar ze kunnen ook direct het zoekjaar aanvragen.

Met de verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden kunnen zij een baan vinden als kennismigrant. Buitenlanders mogen pas in Nederland werken als zij een verblijfsvergunning hebben. Met de verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden mogen afgestudeerden en onderzoekers tijdens het zoekjaar vrij werken in Nederland. 

De voorwaarden en de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).