Schijnhuwelijk voorkomen

Het kabinet wil schijnhuwelijken voorkomen. Onder andere door het strenger controleren van mogelijke schijnhuwelijken. Een schijnhuwelijk is een huwelijk met als enig doel om een verblijfsvergunning voor een buitenlander te krijgen. Door een schijnhuwelijk (of schijnrelatie) kan iemand onterecht in Nederland komen wonen.

Ongewenste gevolgen schijnhuwelijk

Het mogelijk maken of aangaan van een schijnhuwelijk is strafbaar en kan samengaan met:

  • Criminele activiteiten

    Bijvoorbeeld mensensmokkel en mensenhandel. Schijnhuwelijken maken daarmee slachtoffers. Ook wordt er soms veel geld verdiend aan een schijnhuwelijk. De Nederlandse partner kan bijvoorbeeld geld ontvangen voor het aangaan van zo’n huwelijk. Een crimineel netwerk kan daar tusssen zitten.
  • Onnodige kosten voor de Nederlandse gemeenschap

    Mensen die door een schijnhuwelijk verblijfsrecht in Nederland krijgen, maken daardoor ten onrechte gebruik van sociale voorzieningen. Ook mogen zij in Nederland werken, waardoor ze onterecht toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Mogelijke schijnhuwelijken strenger controleren

Het kabinet wil mogelijke schijnhuwelijken en schijnrelaties strenger controleren. Zijn er vermoedens van een schijnhuwelijk? Dan worden partners apart van elkaar gehoord over het huwelijk of de relatie. Als de antwoorden teveel verschillen, krijgt de aanvrager geen verblijfsrecht in Nederland.

Voor dit soort controles werken veel betrokken organisaties nauw samen. Zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Inspectie SZW en gemeenten.

Schijnhuwelijk strafbaar in Nederland

Bij een schijnhuwelijk of schijnrelatie handelen betrokken mensen in strijd met de Nederlandse wetten en regels.

Het geven van onjuiste informatie over een relatie kan leiden tot:

  • een boete, taakstraf en/of gevangenisstraf (voor de partner);
  • afwijzing van het verblijfsrecht op basis van een huwelijk met een ingezetene (voor de migrant);
  • intrekking van een verblijfsvergunning (voor de migrant).

Zie ook