Wanneer heb ik een verblijfsvergunning nodig?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland. Heeft u een visum nodig om Nederland binnen te komen? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan via de toegangs- en verblijfsprocedure (tev).

Toegang- en verblijfprocedure (tev)

Met 1 procedure kunt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). Deze is geregeld in de Wet modern migratiebeleid.

Met een tev vraagt u vanuit het buitenland verblijf in Nederland aan. Is de aanvraag positief beoordeeld? Dan krijgt u toestemming om Nederland binnen te komen. Na binnenkomst kunt u bij een loket van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijfsvergunning afhalen.

U kunt de tev zelf aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in eigen land. Ook kan uw referent dat voor u doen. De referent is bijvoorbeeld de werkgever in Nederland of uw in Nederland verblijvende partner.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Als u van buiten de Europese Unie (EU) komt, heeft u meestal een visum nodig om ons land binnen te komen. Immigranten die voor een verblijf langer dan 3 maanden naar Nederland komen, hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Een lijst van ambassades voor het verkrijgen van een mvv vindt u in het Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens.

Voorwaarden machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Voor een mvv moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Komt u naar Nederland voor gezinshereniging? Dan moet u een Nederlandse of in Nederland gevestigde partner hebben die het gezin kan onderhouden. Wilt u hier studeren? Dan moet u voldoende vooropleiding hebben en de studie zelf kunnen betalen.

Als u naar Nederland komt voor gezinshereniging, moet u eerst het basisexamen inburgering buitenland halen. Pas dan kunt u een mvv krijgen. U moet namelijk basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben voordat u zich hier vestigt. Zo kunt u sneller inburgeren. Een lijst van ambassades voor het afleggen van een inburgeringsexamen vindt u in het Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens

Dit basisexamen kunt u op de Nederlandse ambassade of het consulaat in eigen land afleggen. Met het zelfstudiepakket Naar Nederland kunt u zich op het basisexamen voorbereiden.

Inwoners EU geen mvv nodig

Komt u uit een land binnen de EU? Dan mag u zonder mvv en verblijfsvergunning in Nederland komen wonen. Voor een aantal landen hebben immigranten wel een verblijfsvergunning nodig, maar geen mvv. Dat geldt voor Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten (VS), Zuid-Korea, Monaco en Vaticaanstad. U kunt de verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

Verblijfsvergunning in Nederland aanvragen

Bent u immigrant uit 1 van deze genoemde landen? Zodra u in Nederland bent, moet u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Daarvoor moet u bijvoorbeeld:

  • aantonen dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst te tonen
  • zichzelf kunt legitimeren met een geldig persoonsbewijs, zoals een paspoort
  • aantonen dat u geen crimineel verleden hebt

Bent u EU-burger? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning

De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan.

Mvv en Schengenlanden

Wanneer u een mvv heeft, kunt u ook andere Schengenlanden bezoeken. U mag 90 dagen in een periode van 180 dagen doorbrengen in een ander Schengenland.