Tijdlijn Veranderopgave Inburgering (VOI)

Het kabinet voert een nieuwe Wet inburgering in: de Wet inburgering 2021. Om dit mogelijk te maken moet er veel geregeld worden. De tijdlijn geeft een overzicht van de ontwikkelingen tot invoering van de Wet inburgering 2021 en andere relevante wetten.

Van regeerakkoord tot invoering:

Alles wat geregeld moet worden tot invoering van de Wet inburgering 2021 en andere relevante wetten.