Tijdlijn Veranderopgave Inburgering (VOI)

Het kabinet wil een nieuwe Wet inburgering invoeren. Om dit mogelijk te maken moet er veel geregeld worden. De tijdlijn geeft een overzicht van de ontwikkelingen tot invoering van de Wet inburgering en andere relevante wetten. 

Van regeerakkoord tot invoering:Alles wat geregeld moet worden tot invoering van de Wet inburgering en andere relevante wetten.