Apenpokkenvirus (monkeypox)

In Nederland is de virusinfectie apenpokken (monkeypox) vastgesteld op 20 mei 2022. Het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht geen landelijke maatregelen. Er geldt wel een meldplicht voor artsen. 

Veelgestelde vragen over apenpokken (monkeypox)

RIVM geeft medisch advies en informatie 

Op de website van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat: