EHEC-bacterie in Duitsland

De minister van VWS informeert de Kamer met deze brief over de laatste stand van zaken rond de uitbraak van ziektegevallen als gevolg van besmette komkommers met de Entero Heamolytische Escherichia coli (EHEC)-bacterie in Duitsland.