Kan ik een tegemoetkoming Q-koorts aanvragen?

U kunt tot en met 1 januari 2021 een tegemoetkoming Q-koorts aanvragen. De vergoeding is voor patiënten en de nabestaanden van overleden patiënten. U krijgt dan eenmalig een bedrag op uw rekening.

Q-koorts is infectieziekte

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie inzit.

In aanmerking komen voor tegemoetkoming Q-koorts

U kunt de tegemoetkoming aanvragen als u een patiënt bent met:

  • chronische Q-koorts;
  • Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS);
  • symptomen die lijken op QVS.

Daarnaast bent u met Q-koorts besmet tussen 1 januari 2005 tot en met 31 december 2012.

Ook als nabestaande van een patiënt met chronische Q-koorts kunt u onder voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen.

Aanvragen vergoeding

U kunt een tegemoetkoming Q-koorts aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.