Beslisnota bij Kamerbrief over motie grondwetswijziging belastingvrijstelling Koninklijk Huis

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie grondwetswijziging belastingvrijstelling Koninklijk Huis (PDF | 1 pagina | 167 kB)