Toelichtingen bij afzien cassatieberoep 2016

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Als het gaat om een belastingzaak, kan hij beroep instellen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Is de belanghebbende het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kan hij bij belastingzaken beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad is de laatste beroepsmogelijkheid bij belastingzaken. Bij de Hoge Raad wordt de Belastingdienst vertegenwoordigd door de staatssecretaris of de minister van Financiën.

Soms besluit de staatssecretaris of de minister van Financiën geen beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Ook kunnen zij besluiten een ingesteld cassatieberoep in te trekken. In de zogeheten mededelingen geven zij een toelichting op deze beslissing.

Vanaf heden worden alle reacties op een cassatievoorstel van de inspecteur - dus elk onderschrift en elke intrekking van een (pro forma) cassatieberoep – gepubliceerd op deze website. De reden hiervan is de transparantie op dit punt verder te vergroten.

Hieronder volgt een overzicht van de mededelingen in 2016. De meest recente mededelingen staan bovenaan.

Bijlagen