Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: geruisloze inbreng verhuurde onderneming

Toelichting van 12 december 2022, nr. 2022-0000291606, op het intrekken van het beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Amsterdam van 23 augustus 2022, nr. 21/00084, ECLI:NL:GHAMS:2022:3203.

Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: geruisloze inbreng verhuurde onderneming (PDF | 1 pagina | 47 kB)