Beantwoording vragen beperken schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht WVA.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Financiën over de toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).