Conceptbesluit

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Eerste Kamer en Tweede Kamer over het conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.