Bijlage Beantwoording Kamervraag Hillen

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt - mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - het antwoord op de vraag over aantallen belastingplichtigen met lage inkomens die worden geraakt door de uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld naar de Tweede Kamer.