Aanbiedingsbrief stand van zaken richtlijnvoorstellen belastingheffing digitale economie

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer de stand van zaken richtlijnvoorstellen belastingheffing digitale economie.