Bijlage 1. Besluitenlijst bestuurlijk overleg WOZ-aangelegenheden

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de besluitenlijst van het bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden naar de Eerste en Tweede Kamer.