Bijlage 2. Rapport verdergaande openbaarheid WOZ

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de besluitenlijst van het bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden naar de Eerste en Tweede Kamer.