Verzoek indienen voor Onderlinge overlegprocedure

Nederland heeft met veel landen belastingverdragen afgesloten. Dit moet voorkomen dat een particulier of bedrijf dubbele belasting betaalt. Als dat toch gebeurt, kunnen landen in een onderlinge overlegprocedure bespreken hoe zij dit oplossen. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen een onderlinge overlegprocedure starten. Daarvoor moeten zij een verzoek indienen. In dit document staat hoe, wanneer en bij wie belastingplichtigen een verzoek kunnen indienen.