Documenten - Inkomstenbelasting

284 documenten over Inkomstenbelasting

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Toelichtingen bij afzien cassatieberoep 2020

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Als het gaat om een belastingzaak, kan hij beroep ...

Besluit | 02-01-2020

Kamerbrief advies parlementair advocaat arrest Hoge Raad box 3

Staatssecretaris Snel van Financiën informeert de Tweede Kamer over het advies van de parlementair advocaat over de gevolgen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2019

Nota n.a.v. het verslag inzake voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid een voorstel van wet tot wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019

Voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid een voorstel van wet tot wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019

Kamerbrief Aanpassing box 3

Staatssecretaris Snel van Financiën licht in een brief een voorstel toe waardoor straks voor het eerst gerekend wordt met de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019

Antwoorden schriftelijke vragen uitspraak Hoge Raad box 3

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op schriftelijke vragen over de uitspraak van de Hoge ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Bijlage 1. Besluit aanwijzing massaal bezwaar box 3

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt een afschrift van het aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk | 18-04-2019

Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt een afschrift van het aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019

Uitstelbrief vragen over de fiscale positie van Rijnvarenden

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de vragen over de fiscale positie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2019

Kamerbrief Tweede Kamer bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een Kamerbrief met bouwstenen voor een beter ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-04-2019