Herziening inkomstenbelasting en toeslagen

De Rijksoverheid wil het stelsel van belastingen en toeslagen aanpassen. Het stelsel moet eenvoudiger worden en beter bestand tegen fraude.

Kabinetsvoorstel herziening belastingstelsel

Op Prinsjesdag 2014 heeft het kabinet voorstellen gepubliceerd voor . 

Het kabinet vindt herziening nodig om de werkgelegenheid en economische groei te stimuleren. Een herziening van het belastingstelsel kan de werkgelegenheid bevorderen: 100.000 nieuwe banen door arbeid voor € 15 miljard minder te belasten.

Verantwoordelijk