Hoogte inkomstenbelasting en aangifte doen

De inkomstenbelasting is het totaal van de berekende belasting over uw inkomen, over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. De heffingskortingen en aftrekposten worden van het totaalbedrag afgetrokken. Het bedrag dat hierna overblijft is de te betalen inkomstenbelasting.

Aftrekposten

Aftrekposten zijn uitgaven die u onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Voorbeelden zijn alimentatie, ziektekosten, studiekosten en giften.

De aftrekposten worden eerst verrekend met het inkomen uit box 1 (werk en woning). Zijn uw aftrekposten hoger dan het belastbaar inkomen in box 1? Dan wordt het restant afgetrokken van de belasting die u moet betalen in box 3 (sparen en beleggen). Aftrekposten die dan nog overblijven, worden afgetrokken van het inkomen uit box 2 (aanmerkelijk belang).
Zijn uw persoonsgebonden aftrekposten hoger zijn dan het totale belastbare inkomen in box 1, 2 en 3? Dan schuift het restant door naar volgende jaren. 

Belasting wordt voor een deel ingehouden

U betaalt vast een deel inkomstenbelasting via de loonbelasting en dividendbelasting. Dit voorkomt dat u ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen.

Loonbelasting (of loonheffing) houdt uw werkgever of de uitkeringsinstantie in.
De vennootschap die dividend aan de aandeelhouders uitkeert, houdt de dividendbelasting in. Daarna draagt de onderneming dit af aan de Belastingdienst.

Belastingaangifte doen

U moet aangifte doen om belasting te betalen of terug te krijgen. Meestal stuurt de Belastingdienst u daarover een bericht. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen.

Niet of te laat aangifte doen

De Belastingdienst kan u een boete opleggen als u geen (of te laat) aangifte voor de inkomstenbelasting doet. U kunt ook een (verzuim)boete krijgen als u de belasting niet (of te laat) betaalt.