Moet ik belasting betalen na uitwisseling van mijn gegevens met een buitenlandse belastingdienst?

Via CRS en FATCA wisselt Nederland financiële rekeninggegevens uit met andere landen. Gegevensuitwisseling betekent niet direct dat u of een bedrijf ook belasting moet betalen in het buitenland. Dat blijkt pas nadat de buitenlandse belastingdienst de gegevens heeft gecontroleerd.

De Nederlandse belastingdienst is niet betrokken bij belastingaanslagen of betalingsverzoeken van de buitenlandse belastingdiensten. Dat geldt andersom ook.

Nederlandse Belastingdienst ontvangt informatie over u

Heeft Nederland informatie over u ontvangen uit het buitenland? Dan controleert de Nederlandse belastingdienst eerst deze gegevens, voordat mogelijk een aanslag wordt opgelegd.