Wat is er gebeurd met de levensloopregeling?

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.

Meer informatie over levensloopregeling

Lees meer over de levensloopregeling op de website van de Belastingdienst.