Inkomstenbelasting

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Betaal ik bijtelling als ik een auto van de zaak heb?

Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé in een auto van de zaak, dan betaalt u hiervoor. Uw werkgever telt een bedrag bij uw loon op. Dit is de bijtelling.

Hoogte bijtelling in 2017

Bijtellingspercentages per 1-1-2017 voor nieuwe auto’s
CO2-uitstoot Percentage bijtelling
0 gr/km 4%
meer dan 0  gr/km 22%

Is het kenteken voor uw auto voor 2017 afgegeven, dan vindt u de bijtellingspercentages op de website van de Belastingdienst.

Voorbeeld berekening bijtelling

Stel: de catalogusprijs van de auto van de zaak is € 30.000. En het percentage bijtelling is 25%. Per jaar is de bijtelling bij uw loon dan 25% van € 30.000. Dat is € 7.500. Per maand is dat bruto € 625 (€ 7.500 gedeeld door 12).  
Lees meer over de bijtelling als u een auto van de zaak heeft  op de website van de Belastingdienst.

Betalen bijtelling

Uw werkgever verrekent de bijtelling maandelijks met uw loon. Uw nettoloon gaat hierdoor omlaag.

Veranderingen bijtelling vanaf 2017

Het kabinet wil vanaf 2017 de autobelastingen eenvoudiger maken. Zo zijn er plannen voor minder bijtellingscategorieën en een lager algemeen bijtellingspercentage.

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland