Aanbestedingen van de Rijksoverheid

Ondernemers kunnen op internet de aanbestedingen van de Rijksoverheid vinden. En zich daarop inschrijven. Het Rijk streeft naar een goede relatie met de leveranciers.

Inschrijven aanbestedingen Rijksoverheid

De Rijksoverheid publiceert vrijwel al haar aanbestedingen op TenderNed. Als ondernemer kunt u zich via TenderNed inschrijven op aanbestedingen van de Rijksoverheid. Sinds 1 juli 2017 gaan ook de Europese aanbestedingsprocedures van de Rijksoverheid helemaal via TenderNed.

Elektronische facturen

Bij de het gunnen van overheidsopdrachten stelt de Rijksoverheid als eis dat de opdrachtnemer elektronisch factureert. Hiermee wordt het factuur- en betaalproces simpeler en de (administratieve) lasten verminderd.

Open data inkoopinformatie

De Rijksoverheid werkt open, ook als het gaat om informatie rondom inkoop. Informatie over inkoop over eerdere jaren staan daarom als open data op data.overheid.nl.

Afspraken met leveranciers

Het Rijk en zijn leveranciers hebben een zakelijke relatie. Het Rijk streeft naar een goede relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Binnen de relatie tussen leveranciers en Rijk houden beide partijen elkaar scherp op de uitvoering van de opdracht. En op de naleving van de vastgelegde afspraken.

Daarvoor is er het leveranciers- en contractmanagement. Het Rijk stelt per contract Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) met de leverancier vast. Het Rijk zet komende jaren extra in op de goede uitvoering van het leveranciers- en contractmanagement. 

Organisatie Rijksinkoop

Rijksbreed is de Chief Procurement Officer (CPO) van het Rijk verantwoordelijk voor het inkoopbeleid. De Coördinerend Directeuren Inkoop (CDI’s) van de departementen staan de CPO bij. 20 inkoopuitvoeringscentra verzorgen de aanbesteding en de uitvoering van de inkoop.