Maatschappelijk verantwoord inkopen

Het Rijk koopt maatschappelijk verantwoord in. Het Rijk voldoet aan zijn verplichtingen en wil het goede voorbeeld geven. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat het Rijk niet alleen let op de prijs van wat het koopt. Maar ook op de effecten op milieu en sociale aspecten.

Kennis delen over MVI

Ook andere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) werken aan maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit doen ze onder andere via het manifest MVI. Het Rijk en andere overheden delen kennis en ervaringen met elkaar. Op pianoo.nl vindt u actuele informatie, handreikingen en diverse praktijkvoorbeelden.